Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici

Şebnem Yalınay Çinici (Prof.Dr.), Lisans (1989), Yüksek Lisans (1991, Mimari Tasarım) ve Doktora derecelerini (1999, Mimari Tasarım) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümünden almış; Doktora-Sonrası çalışmalarını (2001) Columbia Üniversitesi, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation’da tamamlamıştır. 1991-2006’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde, 2006-2011’de YTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında ders vermeye başlamıştır. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Dijital Tasarım Stüdyosunu kurmuştur. Temel tasarım ve farklı düzeylerde mimari tasarım stüdyoları yönetmenin yanı sıra; ontoloji, teknoloji ve felsefe; mimari tasarım; üst-uç tasarım+üretim teknolojileri ve eğitime entegrasyonu temel araştırma alanlarıdır. Araştırma konuları üzerine pek çok ulusal ve uluslararası yayını, sergi katılımı ve küratörlüğü bulunmaktadır. VÇMD 3 _ Mimarlık ve Eğitim (Hayallerden Gerçekler: Eğitim Üzerine Projeksiyonlar, İstanbul Modern) sergisi küratörlüğünü yapmış; ve Uluslararası 16. Venedik Bienali 2018 paralel etkinlikler ve architect@Work 2018’de stüdyo çalışmaları sergilenmiştir (Birinci Yıl Öğrenci Projeleri: Carapace ve Woodle, ComputationBased BasicDesignStudio@BILGI, 1:1@1 Materyal Performans).

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (2009) ve ComputationBased_BasicDesignStudio@BİLGİ (birinci yıl tasarım eğitimi için alternatif bir yaklaşım oluşturan) ilk yıl stüdyosunun ortak-kurucusu olan Şebnem Yalınay Çinici; 2011-2020 yılları arasında kurucu Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesinde halen öğretim üyesi olarak çalışmakta ve akademik araştırmalarına devam etmektedir.