Prof. Ayşegül İZER

İstanbul’da doğan sanatçı, Yugoslavya’da 1980–85 yılları arasında, Sarayova Güzel Sanatlar Akademisi’nde grafik ve özgün baskı alnında eğitim alarak mezun olur. Münih’te baskı eğitimi üzerine araştırma da yapan sanatçı ilk kişisel sergisini Yugoslavya Devlet Müzesi’nde gerçekleştirir. Çalışmalarda geleneksel Türk el sanatlarından, minyatürden, hat sanatından mezar taşlarından motifler seçerek kolâjlar ve özgün baskılar oluşturur. Bu motifleri kendi anlamları dışına taşıyarak çağdaş yorumlara ulaşır. Eserlerinde Doğu ile Batı’nın zıtlıklarını uyuşmazlıklarını ve farklılıklarını da ele alan İzel’in resimlerinde derinlik etkisi olmakla birlikte, temelde yüzeysel bir resim anlayışı hâkimdir. Hat sanatına dayer verdiği, simgesel yanı ağı basan eserlerinde, simetri düzenleme ve yaldız gibi geleneksel öğelerle beslediği kompozisyonları; çizgi, daire ve beneklerle biçimsel olarak daha çağdaş bir yoruma ulaşır.

Ayşegül İzer’in özgün baskı çalışmaları, Anadolu’da var olmuş medeniyetler ve onların biçimsel anlatım dillerinden ve simgelerinden faydalanır. Zamanla yeni biçim ve arayışlarla yenilenerek minimalist bir anlatıma yönelir. Kompozisyonlarında birbiriyle ilişkide bulunan öğeler, devingen bir anlatımın varlığını kanıtlamaktan; balık, ağaç gibi formların tipografi ile birliktelikleri, imge ve yazının ayrılmaz bir bütünlükle espas içerisinde uyumla salına bileceklerini gösterir.